typograf Martin Pecina

Jan Němec, Petr Vizina (eds.): Znamení neznámého

Rozhovory o spiritualitě se vlastně původně měly jmenovat Zahleděni do tajemství. Protažený trojúhelník může symbolisovat Svatou Trojici, ale svým pohybem vzhůru i obecnější směřování k duchovnu — jako když se stavěly klasické chrámy ve slohu francouzské gotiky, u kterých ona závratná výška měla přitahovat pohled k nebesům. Uprostřed trojúhelníku Boží oko, v našem případě ale i průstřel laserovaný dovnitř knihy, na první stránku knižního bloku (respektive předsádku). Hledíme kamsi „do tajemství“, jež čtenář začne objevovat ve chvíli, kdy knihu otevře a začte se do jednotlivých rozhovorů. Po třech stranách ořezaná pevná vazba, bezchybně čistý kvádr.

klient Host
práce Vazba, typografická úprava, sazba
písma Crabath, Pepi
rok 2021