typograf Martin Pecina

Nové grafické listy, v nichž jsem navázal jak na vlastní prehistorické lettristické grafiky, tištěné okolo roku 2000 nejčastěji technikou akvantinty, tak i na svou typografickou práci z poslední doby. Serigrafická série započatá na jaře roku 2020 zkoumá vztah typografie, kaligrafie a abstrakce. Podrobnější informace najdete na blogu (první, druhá, třetíčtvrtá část).