typograf Martin Pecina

Bien. Webmistr. WTF?

Visuální styl pro webmistra Honzu Biena je výsostně typografický. Pracuje s jedním písmem, jednou velikostí, jedním řezem ve všech aplikacích. Strukturování informací nedocilujeme změnou řezu nebo měřítka, nýbrž formátováním textů na způsob zdrojového kódu, principem známým z editorů HTML, CSS či PHP. Proto také používáme neproporcionální písmo, jež je se zápisem zdrojového kódu spojené. Tímto způsobem jsme schopni citlivě a kultivovaně formátovat i složité stránky webu a zároveň přenést grafiku webové presentace doslova jedna ku jedné i do různých PDF presentací k přednáškám, do nabídkových listů a smluv. Součástí práce je sada grafických prvků pro výrobu schémat, grafů a ostatních vyfikundací. Visitky řešíme pomocí kruhových samolepek živelně lepených na trojvrstvé sendviče o devíti stech gramech, které nám laskavě vyrobil Štěpán Holič.

klient Jan Bien
práce Visuál, presentace, šablony, infografika
písma Aperçu Mono
rok 2018
www webmistr.wtf