typograf Martin Pecina

Kořínek — Foret — Jareš: V panelech a bublinách

Slurp, boom, whomp! Ale taky rjstřk, nglsh nebo pnlch a bblnch! To jsou už naše vlastní parafráze na tradiční i méně tradiční komiksová citoslovce. Kapitoly z teorie komiksu ve své úpravě citují mnohé z typických formálních náležitostí onoho literárního a výtvarného „žánru“: kromě panelů a bublin jsou to i náznaky různých rámečků s paratexty, autotypické grafické rastry a další charakteristické detaily. Ačkoliv kniha obsahuje jen nejnutnější obrazový doprovod, její grafika je dostatečně dramatická a výrazná — vedle dominantní typografie pracuje se dvěma odstíny a povrchy papíru, parciálním lakem i výseky. Vše drží pohromadě pěkná vazba V4, prošitá černou nití.

klient Akropolis
práce Obálka, typografie
písma Urban Grotesk, Kunda Book
sazba Lacerta
rok 2016