typograf Martin Pecina

Bianca Bellová: Tyhle fragmenty

Tyhle fragmenty jsou hlavně zlomky životů, dní a událostí. Ale nechci je otrocky dopovídat nebo komentovat na obálce. Tyhle fragmenty mohou mít abstrahovanou podstatu — může jít třebas o monumenty základních geometrických útvarů, fragmenty architektury, jakýsi urbánní výjev, který umožňuje, aby si doň čtenář zevnitř knihy promítl, co uzná za vhodné. To vše zhotoveno z krásného a zároveň nekompromisního pohledového betonu.

klient Host
práce Vazba, typografie
písma Crabath, Atyp Display
rok 2021