typograf Martin Pecina

Tereza Šustková: Tíha vlny

I na zdánlivě klidné hladině všednodennosti, kterou žijeme, lze zachytit jemné existenciální chvění.

klient Host
práce Obálka, typografie, sazba
písma Pepi
rok 2020