typograf Martin Pecina

Television Institute

Televizní institut je mezinárodní vzdělávací platforma sídlící v Brně. Školu a prostor pro setkávání televizních profesionálů iniciovala Kamila Zlatušková, producentka a ředitelka festivalu Serial Killer.

Základními stavebním prvkem logotypu je motiv televizní obrazovky. Ta má současný formát 16 : 9 a může v sobě obsáhnout různá témata, libovolné kanály, programy. Obrazovky jsou uspořádány do pravidelné mřížky, podobně jako se ukládají cihly do zdi. Technicky vzato jde o takzvanou vazákovou vazbu cihel, u níž je viditelná kratší strana. Touto modulární mřížkou se posiluje tektoničnost konstrukce a motiv stavby — budovy — instituce — institutu. Spojením tří obrazovek a textu vzniká logo Television Institute i jeho zkrácená varianta TVI.

Podstatným detailem je rozdělení slova Tele-vision na jeho řecký základ „tele“ ve významu „daleko“ a latinské „vīsiō“ ve významu „vidět“ (se všemi současnými konotacemi moderního slova „vize“). Komposice loga se nemění, obsah obrazovek je ovšem variabilní a může obsahovat nejen libovolnou kombinaci předepsaných barev, ale i statický obraz, animaci, smyčku, video.

klient Televizní institut
práce Logo, visuální styl
písma Atyp Display, Atyp Text
rok 2021