typograf Martin Pecina

Alžběta Lunáčková: Pravý úhel

Mimořádně pravoúhlá sbírka Alžběty Luňáčkové. Autorčino čtení na Artu, pochvalná recenze na iTvaru.

klient Host
práce Obálka, typografie, sazba
písma Academica, Bauer Grotesk
rok 2020