typograf Martin Pecina

Komenský: Diogenes kynik a Patriarcha Abraham

Povědomí o životě a díle učitele národů mám veskrze chabé, dobře si ale vzpomínám, jak jsme se na základní škole fackovali tehdy populární říkankou „Jan Amos Komenský skákal z mostu na ženský“. A když k ní později přibyl (údajný) Komenského výrok „lepší než za ženštinami hampejznými se píditi jest plodníkem svým dvakrát týdně řádně zatřásti“, definitivně jsem se přiklonil k názoru, že by se to s nábožnou úctou k obstarožním symbolům nemělo přehánět…

Aby bylo čtenáři jasno, že i Jan Amos byl prostý člověk z masa, kostí a střevních plynů, založil jsem svou úpravu edice Comenius na krátkých citacích z Komenského díla. Třeba i nečekaných nebo rozverných, když nakladatel náhodou dovolí.

Titulkovým písmem celého souboru je krásný tektonický typ, kterým ve třicátých letech Jaroslav Benda pojednal skleněné panely v interiéru Komenského mausolea v Naardenu — písmo, které je od té doby s Komenským jednoznačně spojené.

klient Nakladatelství Filosofia
práce Vazba, typografie
písma Jaroslav, Anselm
rok 2024