typograf Martin Pecina

Petra Löwy Matušková, Mišo Löwy: Kočičí detektivové

Kočičím detektivům jsme se věnovali s přestávkami celý rok. Díky tomu, že bylo dost času zkoušet různé varianty pojetí i barevnosti kreseb, podařilo se Mišovi Löwymu dopracovat se k fantastickým ilustracím, na kterých je knížka logicky vystavěná. Od barevných obrázků jsme později ustoupili ve prospěch nekompromisně jednobarevných, abychom je nakonec realizovali efektním namodralým duplexem, který umožnil dosáhnout lepšího krytí barvy i mnohem větší hloubky ilustrací ve stínech, než kdybychom tiskli jen plochou černou. V rozporu se svou obvyklou snahou nechat vyznít výtvarné dílo a nezasahovat do něj, dovolil jsem si tentokrát připravit různé typografické vstupy, jež do svazku vnášejí další významovou vrstvu a místy i drobný vtip. Expresivní ilustrace to s přehledem unesou. Velkorysá kniha v lehce nadstandardním formátu 235×215 mm.

ilustrace Mišo Löwy
práce Design, sazba
písma Bauer Grotesk
rok 2016