typograf Martin Pecina

Jaroslav Foglar: Klub zvídavých dětí

Klub zvídavých dětí byl rozhlasový pořad, který mezi léty 1935 a 1943 vysílal Radiojournal a posléze jeho protektorátní nástupce Český rozhlas. Během okupace se na pořadu podílel i Jaroslav Foglar, který pro rozhlas připravil patnáct besídek a klubovní stránku do časopisu Rozhlas mladých. Zvukové záznamy z vysílání se bohužel nedochovaly, ale teď konečně poprvé vycházejí všechny besídky v tištěné podobě ve svazku o 168 stranách, který jsem upravil a vysadil pro Skautskou nadaci. Knihu lze koupit v Jestřábově obchodě.

klient Skautská nadace Jaroslava Foglara
práce Obálka, typografie, sazba
písma Hrot, Crabath
rok 2021