typograf Martin Pecina

Klára Goldstein: Kenotaf

Simplicistní, abstraktně laděné náhrobky a památníčky doprovázejí sbírku Kláry Goldstein. Temné, hladké, pečlivě opracované kvádry, jehlany a válce vytvářejí oposici vůči ornamentálním tendencím a básnickému i náhrobnímu kýči.

klient Host
práce Obálka, typografie, sazba
písma Fakir, Vegan
rok 2018