typograf Martin Pecina

Deník Jana Tleskače

„Jedenáctého — září. Zase takový — — den, jako včera. — Od rána jsem — stál — u lisu. Ale mys — lil — myslil jsem — — ale myslil jsem jen na svou práci — ve své kůlně. Jde to — — dobře — a pře — ce mám takový strach — — bojím se tolik něčeho — — a nevím sám — — jestli…“

Těmito okřídlenými slovy se začíná proslulý sešit v černých deskách, známý jako deník tragicky zesnulého Jana Tleskače a údajně nalezený Rychlými šípy ve zvonici kostela svatého Jakuba. Jisté je, že takto Tleskačova slova zaznamenal spisovatel Jaroslav Foglar, když psal v létech 1940—1941 Záhadu hlavolamu jako vkládanou přílohu do Mladého hlasatele. Osmdesát let nato jsme z Foglarova originálního tužkového rukopisu (!) sestavili autentický Tleskačův deník. Důsledně a přesně, včetně všech nánosů špíny a nečitelných stránek, jak jsou popsány v románu. Jelikož se ale Foglarův rukopis nezachoval kompletní, scházející třetinu záznamů zámečnického učně pokorně doplnila má vlastní ruka, do níž v okamžiku uchopení okousané tužky z Foglarova bytu náhle vstoupil duch zemřelého autora, aby ji na několik večerů zcela opanoval.

Deník má 32 stran, z toho 28 stran textu. Blok na přírodním žebrovaném papíru je ve hřbetu šitý modrou nití. Na obálce z černého kartonu probarveného ve hmotě je nalepen ručně nadepsaný štítek, formátovaný na řezačce s vlnitým okrajem. Součástí deníku je také album autentických stínadelských fotografií.

klient Skautská nadace Jaroslava Foglara
rok 2020