typograf Martin Pecina

Dějiny Brna 7

V Brně, jak známo, odbíjí poledne už v jedenáct. Podle stejné logiky vychází po prvním a druhém dílu sedmý svazek historiografické série Dějiny Brna. Všichni fanoušci historie nechť naběhnou ke svým knihkupcům, neboť má toto dílo osm set stran textu a obrazu v plátně.

klient Archiv města Brna
práce Grafická úprava edice
písma Teimer, Kulturista
sazba Petr M. Dorazil
rok 2016