Petr Kofroň: Signum

Signum Petra Kofroně, titul na pomezí (mnoha) různých žánrů se vyznačuje přerývanou strukturou a místy i dosti zapeklitou sazbou. Přesto je kniha čistá, bílá a přehledná, jak se na titul pro 21. století sluší a patří.

Klient Host
Práce Obálka, typografie, sazba
Písma Academica, Pepi
Rok 2019

Petr Kofroň: Signum
Petr Kofroň: Signum
Petr Kofroň: Signum
Petr Kofroň: Signum

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!