Bianca Bellová: Tyhle fragmenty

Tyhle fragmenty jsou hlavně zlomky životů, dní a událostí. Ale nechci je otrocky dopovídat nebo komentovat na obálce. Tyhle fragmenty mohou mít abstrahovanou podstatu — může jít třebas o monumenty základních geometrických útvarů, fragmenty architektury, jakýsi urbánní výjev, který umožňuje, aby si doň čtenář zevnitř knihy promítl, co uzná za vhodné. To vše zhotoveno z krásného a zároveň nekompromisního pohledového betonu.

Klient Host
Práce Obálka, typografie
Písma Crabath, Atyp Display
Rok 2021

Bianca Bellová: Tyhle fragmenty
Bianca Bellová: Tyhle fragmenty
Bianca Bellová: Tyhle fragmenty
Bianca Bellová: Tyhle fragmenty

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!