typograf Martin Pecina

Visuál Asociace spisovatelů

Chce se prát za literaturu. Asociace spisovatelů. Navrhl jsem pro ni web, inspirovaný ponejvíce knižní typografií. A také logo, vycházející z klasických heraldických principů, protože „stavovská organizace“ se k heraldice odkazovat může. V minulosti si s podobnou myšlenkou pohrával kdekdo — šlechta, státy, města i řemeslníci. Výsledkem je buď polcený heraldický štít, nebo knížka otevřená na titulním dvojlistu. Nebo obojí. To už je na vás. Vizuál je pak postaven na pěkném písmu Coranto 2 od Gerarda Ungera a na žlutém zvýrazňování textů, odkazujícím na (špatně udělané) korektury textů v PDF.

klient Asociace spisovatelů
práce Koncept, logo, visuál, web
písmo Coranto 2
rok 2015
www asociacespisovatelu.cz