Anna Grossová: Stříbrné okouzlení

Velký katalog stříbra dochovaného v mobiliáři zámku Lešná ve Zlíně jsem připravil pro Národní památkový ústav. Nenápadná grafika, spojení dvou materiálů a taky starého (Tusar) a nového (Vegan) písma tvoří příjemné napětí a ve výsledku nepůsobí archaicky, třebaže průběžně listujete stovkami bohatě zdobených lžic, mís, pohárů a zrcadel. (Jaké bylo mé překvapení, když jsem zjistil, že celou sazbu jsem zhotovil z nefinální verze rukopisu, takže je třeba dělat celou práci znovu! Naučil jsem se při tom nové nadávky a nové meditační techniky. Óm.)

Klient Národní památkový ústav
Práce Vazba, typografie, sazba
Písma Vegan, Tusar
Rok 2015

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!